KAMYON VE TIR KANTARLARI
Gelebilecek yanal yüklere karşı LoadCeli korumak için en iyi yöntem olan bilya suppotları kullanılır. Her bilya supportunda üçer adet 40 mm çapında çelik bilyalar kullanılır. Bilya yatakları amaca uygun özel çelikten ve 62-64 Rc sertlikten imal edilir. Kullanılan 4/6 adet LoadCell 3000d O.I.M.L Class C sınıfına haizdir. IP67 koruma standartlarında uygun olup hermetik kapalı tiptir. Baskül Platformları çukursuz tip, 3×8, 3×9, 3×16 ebatlarında ve 60-100 ton kapasitelidir. Ana taşıyıcı kirişler NPI 530 ve DIN 1025 normunda putreldendir. Enlemesine taşıyıcı kirişler ise NPI 200 Putreldendir. Platform St37 / A1 kalite, 10 mm. Kalınlığında düz saç ile kaplıdır. Platform bağlantı civataları 8.8 kalite, yüksek mukavemet civatalar olup, galvanizle kaplıdır. Platformun tamamı korozyon ve oksidoasyona karşı 2 kat boyanarak korunmuştur.
Tamamen çelik konstriksiyondan imal , yüksek mukavemete ve ağır şartlar altında çalışabilme prensibine bağlı üretilirler. Mukavemet hesapları normal kapasitesinden daha ağır ve sirkilasyonu yüksek şartlara göre yapılmış ve platform elamanları bu hesaba göre standart şekilde üretilemktedir. Platformunda kullanılan bütün putrel ve civatalar çelik olup, kaplama sacı A1 kalite 10mm. dir. Elektronik tartımın en önemli unsuru olan Load Celler, çelikten imal, kompress tip, yıldırım korumalı, C3 ve C4 sınfı, IP67 koruma sınfını haiz ve O.I.M.L. kalite belgelidirler. Elektronik tartı sistemini sağlayan indikatör ve terminaller TSEN 45501 kalite belgelidir.

MODELLER

Model
Tip
Kapasite
LC Sayısı
Ebat
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
60 Ton
4
3 x 8 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
60 Ton
6
3 x 9 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
60 Ton
6
3 x 12 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
80 Ton
6
3 x 12 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
60 Ton
6
3 x 14 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
80 Ton
6
3 x 14 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
60 Ton
6
3 x 16 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
80 Ton
6
3 x 16 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
60 Ton
8
3 x 18 Mt.
Tam Elektronik
Çukurlu ve Çukursuz
80 Ton
8
3 x 18 Mt.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

Standart bilgisayar ekranı ve klavyesi bağlandığından kullanımı kolay ve servis imkanı geniştir. Program Türkçe’dir. Her menüsünde yardımcı açıklamalar bulunur ve kullanımı çok kolaydır.
1.ve 2. Tartıları otomatik hafızaya alır. 1.tartıma giren aracın plakası tekrar yazıldığında bütün bilgiler otomatik gelir ve brüt-dara=net hesabını yaparak bilet basar.
Tartı fişi isteğe bağlı olarak terminaldeki küçük ticket printerdan veya yazıcıdan alınır.
İki tarih arasında, plakaya, mal cinsine, firma adına, gittiği yere vs. göre ayrıntılı rapor alınır.
Her tartı fişine aracın giriş – çıkış saat ve tarihleri ve tartımı yapan kantar operatörü otomatik olarak yazılır.
RS232 seri çıkışıyla yakın başka bilgisayarlara bilgi transferi sağlanır.
Modem bağlantısı yapılarak uzaktaki bilgisayarlara bilgi transferi sağlanır.
Opsiyonel olarak trafik lambası (kırmızı-yeşil / bekle-gir) bağlanır.
Araç sürücülerinin fişlerini almadan ağırlıklarını uzaktan görebilmeleri için harici gösterge opsiyonel olarak mevcuttur.
Opsiyonel olarak barkod bağlanabilme özelliği mevcuttur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12